Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023

Đăng lúc: 16:13:29 23/11/2022 (GMT+7)

¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬Căn cứ Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ Quyết định số 1633/ QĐ- UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2022- 2023; Căn cứ Công văn số 111/PGD&ĐT ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy về việc ban hành lịch trọng tâm công tác giáo dục mầm non năm học 2022- 2023; Căn cứ Công văn 112/ PGDĐT-GDMN ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2022- 2023; Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường Mầm non Cẩm Thành xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023

 
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23933