Con dường đưa tiếng anh đến với trẻ mầm non

Thực hiện thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho trẻ mẫu giáo làm quen với Tiếng anh. Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đã phối hợp tổ chức hội thảo "Cho trẻ mẫu giáo làm quên với Tiếng Anh và lựa chọn giáo viên cốt cán đạo tạo 5SE. Trường mầm non cẩm Thành cũng đã chọn cử giáo viên đào tạo để thực hiện đồng hành hướng dẫn trẻ mẫu giáo làm quen với tiếng anh. Qua thực hiện trẻ rất hứng thú, tích cực tham gia, bước đầu đã mang lại niềm tin của phụ huynh

Con dường đưa tiếng anh đến với trẻ mầm non
Quyết định ban hành thể lệ hội thi "Bé với làn điệu dân ca cấp trường
Hội thi bé với làn điệu dân ca cấp trường
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23933