Thư viện ảnh

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Hình ảnh tổ hội thi “Giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2023-2024

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Hội nghị VC-NLĐ năm học 2023-2024

Hội nghị VC-NLĐ năm học 2023-2024

Hội nghị VC-NLĐ năm học 2023-2024

Hội nghị viên chức - Người lao động năm học 2023-2024

ảnh hội thi

ảnh hội thi

Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23933