Trường Mầm non Cẩm Thành sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025

Thực hiện công văn số 53/PG&ĐT ngày 16 tháng 05 năm 2023 của Phòng giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy về về việc báo cáo sơ kết 02 năm triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2021 -2025; Trường mầm non Cẩm Thành báo cáo sơ kết 2 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” như sau

Trường Mầm non Cẩm Thành sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2021-2025
Trường MN Cẩm Thành sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non LTLTT" giai đoạn 2021-2025
Trường MN Cẩm Thành sơ kết 2 năm thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường Mầm non LTLTT" giai đoạn 2021-2025
Khách hàng đang Online: 1
Tổng số truy cập: 23933